Profesjonalne usługi projektowe elektroenergetyczne

W dzisiejszych czasach inżynierowie elektrycy pomagają w tworzeniu innowacyjnych, zrównoważonych i opłacalnych rozwiązań. Nie tylko zajmują się początkową fazą projektowania, ale także zajmują się wykonaniem niezbędnej dokumentacji technicznej i nadzorują wdrażanie danego rozwiązania. Aby zapewnić wartość dla klienta, firmy takie jak Eltel Networks wychodzą naprzeciw swoim klientom i przejmują główną rolę w procesach projektowania i rozwoju poszczególnych komponentów oraz całych systemów i instalacji. Dbają także o to, by późniejsza eksploatacja i konserwacja urządzeń nie stanowiła żadnego problemu dla inwestorów.

Kompleksowe usługi projektowe elektroenergetyczne

Eltel Networks to jeden z liderów dostarczających usługi elektroenergetyczne w Polsce. Nie tylko prowadzi inwestycje pod klucz, ale dzięki kompetentnej grupie inżynierów wykonuje różnego rodzaju usługi projektowe elektroenergetyczne. Są to przede wszystkim zadania z zakresu:

 1. Przygotowania kompleksowej dokumentacji technicznej instalacji telekomunikacyjnych i łączności w energetyce.

 2. Wykonywania szeroko pojętych prac projektowych związanych z budową farm fotowoltaicznych i wiatrowych i dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych (OZE).

 3. Projektowania w zakresie instalacji napowietrznych i kablowych linii elektroenergetycznych.

 4. Opracowania dokumentacji elektroenergetycznych stacji dystrybucyjnych i przesyłowych.

 5. Przygotowania projektów konstrukcji wsporczych i fundamentów stacji elektroenergetycznych wykonywanych ze stali lub żelbetonowych.

Trzeba zauważyć, że Eltel Networks wykonuje prace projektowe na każdym etapie prowadzonej inwestycji, a zespół projektantów wykonuje swoje zadania według najwyższych standardów według wytycznych Systemu Zarządzania Jakością – PN-EN ISO 9001:2015.

Na co należy zwracać uwagę przy projektowaniu rozwiązań w elektroenergetyce?

Warto zwrócić uwagę na fakt, że usługi projektowe elektroenergetyczne są często skomplikowane i wykonują je jedynie wykwalifikowani specjaliści. Z tego też względu inżynierowie zajmujący się projektowaniem instalacji elektroenergetycznych powinni:

 • rozumieć wyzwania techniczne związane z przetwarzaniem energii i umieć rozwijać, optymalizować i symulować projektowane rozwiązania w tym zakresie,

 • znać infrastrukturę energetyczną na poziomie regionalnym, krajowym i globalnym, co zapewnia wysoką jakość projektowania systemów dystrybucyjnych i przesyłowych,

 • tworzyć układy kompensujące i stabilizujące pracę sieci elektroenergetycznej, w szczególności zwracając uwagę na niestabilność wytwarzania energii z OZE,

 • rozumieć korelację między funkcją, specyfikacją techniczną, wymogami prawnymi i środowiskowymi, by móc kompleksowo wykonać powierzone zadanie,

 • znać bazę dostawców, by lepiej zarządzać kosztami inwestycji,

 • pamiętać o aspektach bezpieczeństwa już na etapie projektu.

Oprócz powyższych, przy projektowaniu usług elektroenergetycznych profesjonalne firmy z branży takiej jak Eltel Networks, w swojej pracy wykorzystuje aktualne i zaawansowane oprogramowanie. Z jednej strony ułatwia to pracę, a z drugiej znacznie skraca czas wykonania projektu. Natomiast duże doświadczenie i wysokie zaangażowanie zespołu pozwala dotrzymać zaplanowanych terminów i kosztów całej inwestycji.

Redakcja kampinoska.waw.pl