PIT 37 pytania podatników i odpowiedzi ekspertów

PIT 37 jest jedną z najczęściej wykorzystywanych i najpopularniejszych deklaracji podatkowych. Nic więc dziwnego, że statystycznie do niej i do PIT pojawia się najwięcej pytań podatników. Niestety jednak w internecie krąży również wiele nieprawidłowych, błędnych lub po prostu nieaktualnych odpowiedzi.

Czy PIT 37 można złożyć elektronicznie?

Tak. Chociaż deklaracja PIT 37 jest jedną z najstarszych i nadal dostępna jest dla podatników w wersji papierowej to warto pamiętać, że można przygotowywać ją również w formie elektronicznej. PIT 37 można złożyć w formie PIT online, za pomocą specjalnych aplikacji do PIT lub przy użyciu urzędowej usługi Twój e-PIT.

Czy PIT 37 elektronicznie jest bezpieczny?

Tak. Złożenie deklaracji PIT 37 w formie elektronicznej może być w pełni bezpieczne. W każdym wypadku rekomendowane jest korzystanie jednak z własnych urządzeń do pracy, odpowiednio zabezpieczonych przed atakami wirusowymi itp. Dodatkowo dane powinny być przesyłane za pomocą i w bezpiecznych sieciach internetowych – tutaj odradza się korzystanie z ogólnodostępnych czy publicznych sieci wifi. W przypadku korzystania z aplikacji do PIT online warto pamiętać również o wyborze oprogramowania od sprawdzonego dostawcy. Przy zachowaniu podstawowych reguł bezpieczeństwa oraz wskazówek dostawców oprogramowania i Ministerstwa proces pracy i złożenia zeznania podatkowego może być całkowicie bezpieczny.

PIT 37

Czy złożenie PIT 37 w formie elektronicznej można udokumentować?

Tak. Tak samo jak w przypadku PIT 37 w formie papierowej ustawodawca zdecydował o udostępnieniu podatnikom możliwości zabezpieczenia dowodu z prawidłowego i terminowego wykonania obowiązku przygotowania i złożenia zeznania podatkowego. W tym miejscu chodzi o tak zwane „UPO” czyli Urzędowe Poświadczenie Odbioru. Jest to dokument, który za pomocą specjalnego numeru pozwala udowodnić poprawne wykonanie obowiązków podatkowych. Co ważne – warto pamiętać, że samo wysłanie dokumentu PIT 37 nie oznacza jeszcze jego złożenia. Może przecież okazać się, że po kliknięciu wysyłki pojawią się jakieś błędy. Dlatego zawsze rekomenduje się nie tylko wysłanie dokumentu oraz również pobranie potwierdzenia UPO.

Czy PIT 37 można wypełnić na komputerze i wydrukować?

Tak. W chwili obecnej ustawodawca przewiduje możliwość złożenia deklaracji PIT 37 również formie papierowej. Przygotowany na komputerze formularz, który następnie jest drukowany i podpisywany przez podatnika należy traktować jak taką formę. Do swojej ważności wymaga jednak nie tylko wydrukowania, ale również złożenia w urzędzie skarbowym. W tym miejscu warto przypomnieć, że podatnik ma trzy podstawowe możliwości złożenia takiego zeznania. Po pierwsze osobiście w urzędzie skarbowym. Po drugie w specjalnej maszynie do składania PIT (tak zwanym PIT-omacie), które pojawiają się w niektórych urzędach (np. urzędach gminy) w celu odciążenia urzędów skarbowych. W trzeciej formie za pomocą wysłania deklaracji PIT 37 listem poleconym Poczty Polskiej. W tym miejscu warto jednak zaznaczyć, że tylko wybór listu poleconego wyznaczonego operatora pocztowego (Poczta Polska) stanowi odpowiednią formę złożenia PIT – w rozumieniu złożenia go w dacie nadania. Przesłanie kurierem dokumentów do urzędu może nie jest zabronione – ale pozbawia podatnika możliwości jednoznacznego udowodnienia daty złożenia deklaracji oraz dowodu jej prawidłowego złożenia.

Redakcja kampinoska.waw.pl