Co nowego w PIT-28 w 2022 roku?

Rok 2022 przyniesie – w związku z licznymi zmianami planowanymi w efekcie wprowadzenia tak zwanego Polskiego Ładu – modyfikacje także w zakresie deklaracji podatkowych dla osób fizycznych oraz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. Choć same roczne formularze podatkowe nie ulegną zmianom, jeśli chodzi o strukturę deklaracji, to zakładane zmiany w sposobie rozliczania obciążeń z tytułu składki zdrowotnej jest kwestią, o której muszą pamiętać właściwie wszyscy przedsiębiorcy.

PIT-28 – kto jest zobowiązany do jego składania?

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami, do składania formularza deklaracji podatkowej o nazwie PIT-28 jest zobowiązany każdy przedsiębiorca, który z tytułu prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej uzyskuje przychody opodatkowane podatkiem od przychodów ewidencjonowanych (potocznie określanym jako tzw. ryczałt).

Zgodnie z obecnie następującym aktem prawnym: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody te mogą pochodzić z następujących źródeł:

  • działalność gospodarcza (o pozarolniczym charakterze),
  • umowa najmu lub inna umowa o podobnym charakterze (może być to na przykład umowa podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy itd.) realizowana w ramach działalności gospodarczej lub przez osobę prywatną.

W 2022 roku nie ulega zmianie także ostateczny termin na złożenie rocznego formularza deklaracji podatkowej. Pit 28 2022 (tzn. uwzględniający przychody za 2021 rok) powinien być złożony najpóźniej w dniu 28 lutego 2022 roku.

PIT-28 w 2022 roku – co jeszcze się nie zmieni?

Inne elementy, które pozostaną bez zmian, związane są ze sposobem, w jaki należy rozpocząć rozliczanie podatków za pomocą PIT-28.

W 2022 roku można rozpocząć opłacanie podatku w formie ryczałtu, jeśli w terminie do 20. dnia miesiąca następnego po miesiącu uzyskania pierwszego przychodu podatnik złoży stosowne oświadczenie (musi być ono sporządzone na piśmie) do właściwego miejscowo Urzędu Skarbowego.

Pit 28 2022 – zmiany

W przeciwieństwie do lat ubiegłych, w 2022 roku do kontynuacji rozliczeń z użyciem formularza podatkowego PIT-28 będą uprawnieni Ci podatnicy, którzy w poprzednim roku nie przekroczyli rocznego limitu 2 mln euro (w poprzednich latach limit był znacznie niższy i wynosił zaledwie 250 000 euro). W przypadku przekroczenia wskazanego limitu, od następnego roku należy rozliczać się na zasadach ogólnych.

Ponadto, zostały dodane także nowe branże, w których możliwe jest stosowanie deklaracji podatkowej PIT-28.

To jeszcze nie wszystkie zmiany. W deklaracjach podatkowych PIT-28 za następne lata należy także w inny sposób ujmować wysokość składki zdrowotnej. Począwszy od 2022 roku, składka zdrowotna będzie ustalana jako 9% podstawy, czyli:

  • 60% przeciętnego wynagrodzenia (przychody roczne poniżej 60 tys. zł),
  • 100% przeciętnego wynagrodzenia (przychody roczne na poziomie 60-30 tys. zł),
  • 180% przeciętnego wynagrodzenia (przychody roczne ponad 300 tys. zł).

Redakcja kampinoska.waw.pl