PUSZCZA KAMPINOSKA to serwis przedstawiający w internecie Kampinoski Park Narodowy i jego otuline.
WIADOMOŚCI

18.04.2014
Burmistrz Łomianek zaprasza na VIII Rajd Rowerowy, który odbędzie się w sobotę 26 kwietnia na trasie: Łomianki ul. Wiejska 12a - Polana Wypoczynkowa "Pociecha" - Integracyjne Centrum Dydaktyczno Sportowe w Łomiankach ul. Staszica 2. Długość trasy wynosi około 30 km. Wzór karty rejestracyjnej do pobrania na stronie www.lomianki.pl oraz przed startem 26 kwietnia od godz. 9.00. Maksymalna liczba uczestników jest ograniczona i wynosi 250 osób. Głównymi celami imprezy są: popularyzacja turystyki rowerowej jako formy rekreacji i aktywnego wypoczynku; promocja walorów turystyczno-krajoznawczych Łomianek i okolic; upowszechnianie wiedzy o szlakach i ścieżkach rowerowych; stworzenie uczestnikom warunków do czynnego wypoczynku i rekreacji oraz integracja środowisk społecznych.
http://www.lomianki.pl

14.04.2014
11 maja na terenie Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Lesznie odbędzie się I Bieg Pamięci Żołnierzy Grupy Kampinos AK. Koszt udziału to symboliczne 20 zł. W pakiecie startowym: koszulka, medal, ciepła żołnierska zupa, napój izotoniczny. Organizatorzy zapraszają do rejestracji. Organizatorem głównym imprezy jest Gmina Leszno, a Kampinoski Park Narodowy jest jednym z partnerów. Organizatorzy zachęcają, że każdy kto przybędzie do zaszytego w lesie obiektu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Julinku będzie mógł zobaczyć sceny z przeszłości. Fundacja Niepodległa Rzeczpospolita Kampinoska przedstawi inscenizację historyczną ukazującą scenę ataku żołnierzy "Grupy Kampinos" na niemiecki zwiad motocyklowy. Będzie to widowisko z narracją, z użyciem pojazdów historycznych, koni, pirotechniki, i broni palnej. Będzie można także zobaczyć dioramę obrazującą obozowisko partyzanckie i niemiecki sztab polowy. Będą z nami w charakterze gości weterani walk w Puszczy Kampinoskiej - żołnierze Grupy Kampinos. Tym samym można będzie poznać powstańcze realia z "pierwszej ręki".
http://www.crosszhistoria.pl

11.04.2014
- Kleszcze w tym roku wcześnie się wybudziły. Mamy już pacjentów, u których pojawiły się na skórze wbite kleszcze - poinformował lekarz Krzysztof Lis, specjalista chorób zakaźnych. Jak podkreślił, kleszcza wbitego w skórę należy usunąć w całości. Można to zrobić samodzielnie albo należy zgłosić się do przychodni. - Kleszcz szuka delikatnych miejsc, pod kolanem czy za uszami. Wracając z terenu, na którym występują kleszcze warto dokładnie obejrzeć skórę. Przed upływem 12 godzin zakażenie nam nie grozi, im później po tym terminie, tym większe ryzyko - wyjaśnia prof. Stanisława Tylewska-Wierzbanowska z PZH.

20 żyjących w Polsce gatunków kleszczy przenosi kleszczowe zapalenie mózgu, boreliozę, bartonellozę, anaplazmozę, a w roku 2011 odnotowano pierwsze dwa przypadki riketsjozy. Eksperci szacują, że na terenie kraju 10-15 proc. kleszczy może być zarażonych chorobotwórczymi mikrobami. Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w m. st. Warszawie ostrzega, że w niektórych częściach województwa mazowieckiego występuje spora ilość zarażonych kleszczy.

07.04.2014
Dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego podpisał umowę z Funduszem LIFE+ na realizację projektu "KAMPINOSKIE BAGNA". Projekt ma na celu poprawę stanu siedlisk mokradłowych, zatrzymanie sukcesji wilgotnych siedlisk otwartych i ograniczenie problemów jakie dla społeczności lokalnych oznacza wysoki poziom wód gruntowych.

Postępujące wykupy gruntów prywatnych w KPN i zmniejszanie się areału upraw rolnych powoduje, że wybudowana w przeszłości sieć melioracyjna na wielu obszarach Parku straciła już swe ekonomiczne znaczenie. W związku z tym zaplanowano szereg działań, których głównym celem jest taka przebudowa sieci wodnej, by lepiej odpowiadała aktualnym potrzebom ochrony przyrody Puszczy Kampinoskiej. Zaplanowana jest budowa 40 progów na niewielkich kanałach, wprowadzenie wody do lokalnych obniżeń terenowych, likwidacja wybranych rowów melioracji szczegółowej i inne działania mające podnieść uwilgotnienie mokradeł. Jednocześnie planowany jest wykup najbardziej wilgotnych łąk i budowa grobli przeciwpowodziowej w miejscowości Sadowa. Działania te, wraz z rezygnacją z budowy progów na głównych kanałach puszczy pozwolą na pogodzenie interesów społeczności lokalnych i ochrony przyrody.

Projekt będzie realizowany wspólnie przez Kampinoski Park Narodowy, Szkołę Główną Gospodarstwa Wiejskiego, Instytut Technologiczno-Przemysłowy, Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych oraz REC Polska. Budżet projektu w wynosi ponad 4 miliony euro. Jest on pokrywany przez Fundusz LIFE + oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.
http://www.kampinoski-pn.gov.pl

30.03.2014
W miniony weekend w Puszczy Kampinoskiej było tłoczno niemal jak na Marszałkowskiej. Na szlakach dominowali przede wszystkim rowerzyści, zachęceni wspaniałą rowerową pogodą, ale nie brakło i piechurów. Także rośliny i zwierzęta poczuły wiosenne ciepło, głośno było od śpiewu ptaków, rechotów płazów, w poszyciu obserwować można było pierwsze traszki i zaskrońce, rozkwitły zawilce, a dziki licznie zryły rozmiękłą ziemię w poszukiwaniu owadów, dżdżownic jak i świeżo wychodzących kłączy roślin. Zdjęcia z tego pierwszego tak ciepłego wiosennego weekendu obejrzeć można w puszczańskim fotoblogu.

26.03.2014
Okres wczesnej wiosny jest atrakcyjny nie tylko z uwagi na migrujące ptaki, których różne gatunki przelatują nad naszym krajem. To także możliwość obserwacji wielu gatunków płazów odbywających gody w okresie od marca do lata. Płazy są zwierzętami bardzo wrażliwymi na wszelkiego rodzaju zmiany siedliskowe, takie jak osuszanie terenów podmokłych, zaorywanie gruntów, zabiegi agrotechniczne i inne. Najbardziej znanym zagrożeniem jest masowe rozjeżdżanie płazów przez samochody wiosną, w czasie wędrówek do miejsc rozrodu. Na drogach, zwłaszcza w sąsiedztwie wszelkiego rodzaju zbiorników wodnych, giną setki tych zwierząt.

Warto w terenie zwracać uwagę na miejsca, gdzie płazy odbywają gody. Najbardziej widoczne są gromadne godowiska żab trawnych (jeden z najwcześniej budzących się gatunków) oraz żab moczarowych, których samce w tym okresie mają błękitnoniebieskie ubarwienie.

Tuż po żabach do zbiorników wodnych przychodzą ropuchy i grzebiuszki oraz traszki, nieco później pojawiają się kumaki, rzekotki oraz żaby z grupy zielonych (żaba śmieszka, żaba jeziorkowa i wodna). Wiele gatunków płazów można identyfikować po głosie, np. łatwe do odróżnienia są ropuchy, kumak nizinny i rzekotka, która wydaje głośny rechot (nie mylić tego głosu z żabą).

Nasz kraj zamieszkuje zaledwie 18 gatunków płazów, spośród których kilka (traszka górska, traszka karpacka, salamandra plamista i kumak górski) zamieszkują tereny górskie i podgórskie. Pozostałe gatunki zasiedlają tereny nizinne (włącznie z żabą dalmatyńską - najrzadszym krajowym gatunkiem), w mniejszym stopniu tereny górskie i podgórskie.
Autorem tekstu jest Mirosław Rzępała.
http://www.bocian.org.plARCHIWUM WIADOMOŚCI: / 2014 / 2013 / 2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005NAWIGACJA

Wiadomości

Turystyka

Szlaki Turystyczne

Ścieżki Dydaktyczne

Kampinoski Szlak Rowerowy

Agroturystyka

Wycieczki na Weekend

Położenie i Klimat

Przyroda

Historia

Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty Przyrody w KPN

Foto-Galerie

Mapa


POLECAMYInne linkiCopyright 2005 kampinoska@op.pl
Design by Marta Lewandowska & Robert Remisz