Puszcza Kampinoska – skarb natury

1
615

Puszcza Kampinoska to obszar leśny leżący w pradolinie Wisły na północny zachód od Warszawy. Mieszkańcy stolicy mają szczęście – wyprawa do puszczy, nawet ze ścisłego centrum, zajmuje nie więcej niż godzinę. Często nazywana jest „zielonymi płucami” Warszawy. Rozległe obszary Puszczy Kampinoskiej mieszczą się na terenie Kampinoskiego Parku Narodowego, który powstał w 1959 roku. Ze względu ogromną wartość przyrodniczą KPN znajduje się na liście rezerwatów biosfery UNESCO. Nazwa puszczy pochodzi prawdopodobnie od wsi Kampinos.

Mieszkańcy Puszczy Kampinoskiej

Tereny Puszczy Kampinoskiej zamieszkują liczne gatunki zwierząt. Jednym z ciekawszych mieszkańców puszczy jest łoś, który jest również jej symbolem. Obecnie można spotkać go w puszczy. Nie zawsze jednak tak było. W połowie XIX wieku populacja łosia zniknęła z jej terenów. Próba restytucji gatunku w 1951 roku na szczęście była udana i dziś szacuje się, że populacja łosia może liczyć nawet ponad 400 osobników. Wśród mieszkańców puszczy warto wymienić także bobra i rysia. Ponadto puszczę zamieszkują m.in. sarny, jelenie, dziki, lisy, borsuki, a nawet wilki. Żyją tu także tysiące gatunków ptaków, również tych zagrożonych wyginięciem, np. świerszczak czy derkacz. Można spotkać tu bociana czarnego, żurawia, orlika krzykliwego i bielika.

Ukształtowanie terenu i roślinność

Puszcza Kampinoska to dom wielu rzadkich gatunków roślin. Tereny puszczy obejmują rozległe zbiorowiska leśne (bory, grądy, olsy), liczne łąki, tereny bagienne, a także kompleksy wydmowe. Rzeźba terenu Puszczy Kampinoskiej jest bardzo urozmaicona, stąd też tak duża różnorodność gatunkowa flory pokrywającej te tereny. Występuje tu ponad 1400 gatunków roślin. Żyje tu chamedafne północna będąca pozostałością okresu lodowcowego. Najliczniej występującym tu drzewem jest sosna. Na obszarach ochrony ścisłej zachowały się wysokie i wyjątkowo stare, bo nawet 200-letnie sosny. Licznie wstępują też olsze, brzozy i dęby. Szczególnie interesująca, jeśli chodzi o drzewostan puszczy, jest występująca tutaj brzoza ciemna charakteryzująca się brakiem białego barwnika kory.

Historia, czyli co pamięta Puszcza Kampinoska

Puszcza była miejscem wielu znaczących wydarzeń historycznych, dlatego oprócz swojej niebywałej wartości przyrodniczej ma ogromne znaczenie historyczne. Już w XV wieku liczni osadnicy korzystali z zasobów leśnych tych terenów. Puszczę przemierzali Władysław Jagiełło czy Henryk Dąbrowski. W okresie II wojny światowej odbywały się tutaj liczne walki, a sama puszcza była schronieniem dla żołnierzy Armii Krajowej. Na terenie puszczy znajduje się mnóstwo pozostałości tamtych mrocznych czasów. Podczas leśnej wędrówki często można natrafić na cmentarze wojenne i mogiły pomordowanych podczas tajnych egzekucji ofiar.

Wędrówki po Puszczy Kampinoskiej

Piękno Puszczy Kampinoskiej zachwyca. Na jej terenach znajdują się liczne znakowane szlaki turystyczne – piesze (ok. 360 km) i rowerowe (ok. 200 km), dzięki którym można podziwiać dziką przyrodę i piękno natury. To idealne miejsce dla miłośników aktywnego wypoczynku na łonie natury. Szlaki rozplanowane są w sposób dający możliwość zwiedzenia najpiękniejszych zakątków puszczy i zabytków architektonicznych. Główny Szlak Puszczy Kampinoskiej liczy ponad 55 km i prowadzi przez całą długość Kampinoskiego Parku Narodowego. Podążanie tą trasą daje możliwość poznania puszczy od najpiękniejszej i najbardziej interesującej strony, również z perspektywy historycznej czy architektonicznej. Ze względu na spory do pokonania dystans dzięki wykorzystaniu szlaków łącznikowych jego przebycie można podzielić na kilka etapów. Pięknie i dziko jest tu o każdej porze roku.

1 KOMENTARZ

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here