WOKÓŁ BAGNA CICHOWĄŻ

Mimo, że wschodnia część Puszczy Kampinoskiej jest najbardziej narażona na negatywne oddziaływanie ze względu na bliskość Warszawy, to właśnie tu znajduje się najcenniejszy jak przyznają przyrodnicy i leśnicy obszar, jaki posiada w swych granicach Kampinoski Park Narodowy - bagna Cichowąż. Nazwa ich pochodzi zapewne od zaskrońców. Bagna przez większą część roku pokrywa woda, ale jesienią w ostatnich dwóch dekadach często wysychają.

Wycieczkę rozpoczynamy z pętli przy Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Jest tam parking i dojeżdża autobus Ł z Placu Wilsona z Warszawy. Szlaki czerwony i zielony, które przez pierwsze 800 m zostały wspólnie poprowadzone leśnym duktem, doprowadzą nas do miejsca o nazwie Szczukówek. Tutaj przy wiacie szlaki rozchodzą się, a my dalej podążamy za czerwonym szlakiem turystycznym kierując się w prawo.

Puszcza Kampinoska ma krajobraz, w którym dominują bagna i porośnięte sosnami wydmy. Taka jest właśnie wycieczka wokół bagna Cichowąż - urozmaicona krajobrazowo.

Od rozstaju szlaków Szczukówek pierwszy kilometr to typowa leśna ścieżka, natomiast na wysokości miejsca zwanego Łąki Strzeleckie zaczyna się teren bagienny. Czerwony szlak prowadzi nas groblą, a po obu jej stronach są bagna, które przez większą część roku pokrywa woda, jesienią jednak często wysychają. Jest to niestety efekt bliskości wielkiej aglomeracji, która graniczy z Puszczą Kampinoską. Idąc dalej dochodzimy wśród bagiennej scenerii do miejsca zwanego Młynisko. Po prawej stronie mijamy Stróżówkę KPN. Szlak prowadzi nas równolegle do cieku wodnego o nazwie Wilcza Struga. Niestety podobnie jak i bagna, Wilcza Struga jesienią w ostatnim czasie jest wyschnięta, choć wyraźnie widać jej koryto wśród drzew. Cichowąż porastają lasy olchowe i brzozowe, zwane olsami, o charakterze zbliżonym do naturalnego. Olchy rosną na charakterystycznych kępach, wznoszących się nad powierzchnię wody. Na kępach tych rosną także czeremchy, jarzębiny, kaliny, kruszyny, zawilce i paprocie. Pośród nich kwitną wczesną wiosną żółte kwiaty kaczeńców, a w czerwcu kosaćce żółte. W pochmurne dni jest tu wyjątkowo mroczno i odnosi się wrażenie, że znajdujemy się w baśniowej, błotnistej krainie którą zamieszkują Ogry.

Po dojściu do miejsca o nazwie Mogilny Mostek, czerwony szlak skręca w lewo i prowadzi nas dalej. W prawo jest odbicie szlaku żółtego, którym możemy dojść do wioski Palmiry. W tym miejscu po przejściu mostkiem nad ciekiem Wilcza Struga, wkraczamy w krajobraz wydm porośniętych sosnowymi lasami. Sejmikowa Droga prowadzi nas na jedną z wyższych wydm Puszczy Kampinoskiej zwaną Biała Góra. Droga ta jest piaszczysta i aż do rozstaju Na Krzyżówkach brnie się w piachu prawie po kostki. Jesienią nie jest to szczególnie uciążliwe, ale latem rowerzyści mają tu wyjątkowo trudny odcinek do pokonania.

Do cmentarza Palmiry czerwony szlak doprowadza nas wzdłuż moczarów Długie Bagno. Od momentu startu z parkingu przeszliśmy już 8 km. Cmentarz Palmiry to miejsce pamięci narodowej i pomnik martyrologii narodu polskiego. Na otoczonym młodymi lasami ogromnym cmentarzu znajdują się mogiły 2204 ofiar terroru hitlerowskiego. Nad cmentarzem górują trzy olbrzymie, betonowe krzyże na wydmie otoczonej jałowcami. Mają dłuższe boczne ramiona, symbolizujące rozwarte ręce rozstrzeliwanego człowieka.

Z Cmentarza Palmiry prowadzi nas dalej niebieski szlak wzdłuż drogi pokrytej tzw. kocimi łbami. Dochodzimy nią do parkingu i starego drewnianego krzyża, przy którym wchodzimy na szlak zielony. Szlak ten biegnie leśnym duktem, nie widać tu bagien ani wydm. Po przejściu około 200 m mijamy dwa gospodarstwa w posadzie Pociecha i kierujemy się dalej lasem w stronę posady Sieraków. Na tym niedługim odcinku naliczyliśmy aż sześć dużych mrowisk. Przed posadą Sieraków mijamy miejsce, upamiętnione drewnianą tablicą, gdzie w czasie jednej z bitew kampanii wrześniowej, gen. Abraham miał swój punkt dowodzenia. Dalej szlak wiedzie do miejsca zwanego Kamień Plapisa, przecinając Obszar Ochrony Ścisłej Sieraków im. Romana Kobendzy. Znowu jesteśmy w świecie bagien i podmokłych lasów, należących do krainy bagna Cichowąż. Niedostępność bagien spowodowała, że jest to największa ostoja zwierzyny w Puszczy Kampinoskiej. Występują tu niemal wszystkie gatunki fauny: łosie, bobry, dziki, borsuki, sarny, lisy, żurawie, bociany czarne, sowy błotne, gadożery, krogulce, kobuzy, jastrzębie, puszczyki.

Opuszczając błotną krainę dochodzimy do znanego nam miejsca, gdzie rozwidlały się szlaki czerwony i zielony. Ostatni etap naszej wycieczki prowadzi nas z powrotem leśnym duktem do pętli autobusowej przy Szpitalu w Dziekanowie Leśnym. Zataczając pętlę wokół bagna Cichowąż powinniśmy przejść około 16 km w około 5 godzin.

Robert RemiszNAWIGACJA

Wiadomości

Turystyka

Szlaki Turystyczne

Ścieżki Dydaktyczne

Kampinoski Szlak Rowerowy

Agroturystyka

Wycieczki na Weekend

Położenie i Klimat

Przyroda

Historia

Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty Przyrody w KPN

Foto-Galerie

Mapa


Copyright 2005 kampinoska@op.pl
Design by Marta Lewandowska & Robert Remisz