ROWEREM PRZEZ LIPKÓW I PALMIRY

Długość wycieczki rowerowej około 45 - 50 km, teren łatwy, a zarazem bardzo przyjemny, ponieważ większość trasy prowadzi przez las i po dobrej nawierzchni.

Wycieczkę proponuję rozpocząć od ulicy Radiowej na Bemowie, wzdłuż której biegnie oznakowana, gruntowa ścieżka rowerowa. Jadąc prosto, po przejechaniu około 2 km dojedziemy na skrzyżowanie dróg leśnych, obok zadaszonego miejsca na odpoczynek. Znajdujemy się prawie w środku Lasu Bemowskiego, który jako całość nie został objęty oddzielną formą ochrony. Las Bemowski znalazł się jednak w Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu, strefie ochronnej - otulinie Kampinoskiego Parku Narodowego, a od 2000 roku w ósmym polskim Rezerwacie Biosfery Puszcza Kampinoska w jego strefie przejściowej. Ochroną rezerwatową objęto niewielkie, najcenniejsze pod względem przyrodniczym fragmenty.

Od tego momentu, aż do wsi Izabelin, kierujemy się wzdłuż żółtych oznaczeń ścieżki rowerowej tzw. Puszczańskiego Żółtego Szlaku Łącznikowego. Po szutrowej drodze, mijając rezerwat Łosiowe Błota, wjedziemy do wsi Janów. Przez wieś jedziemy drogą asfaltową i na jej krańcu zjeżdżamy w prawo, jadąc dalej duktami do wsi Izabelin. Od miejsca startu do tego momentu powinniśmy przejechać około 7 km. We wsi Izabelin wjeżdżamy na Kampinoski Szlak Rowerowy oznakowany kolorem zielonym, kierując się w stronę wsi Lipków. Docieramy do niej po przejechaniu około 3 km. W Lipkowie można dziś obejrzeć otoczony starym parkiem osiemnastowieczny dwór - obecnie plebania oraz klasycystyczny kościół pw. św. Rocha zbudowany w 1792 roku.

Z Lipkowa jedziemy przez około 10 km dość rzadko uczęszczaną drogą lokalną o nawierzchni asfaltowej, przez wsie Koczargi Stare i Zalesie. Na końcu wsi Zalesie skręcamy w lewo i prosta droga doprowadzi nas na skraj wsi Mariew. Tutaj oznaczony na zielono Kampinoski Szlak Rowerowy odbija przy skrzyżowaniu z przystankiem autobusowym w lewo, natomiast my jadąc prosto wjeżdżamy na kolejny Puszczański Żółty Szlak Rowerowy. Dobrą szutrową drogą, cały czas przez las jedziemy prosto przez 4 km, mijając z lewej strony po około 1,5 km zabudowania leśniczówki, aż do wsi Truskaw. Odcinek ten jest malowniczy, prowadzi cały czas przez las i dopiero tuż przed wsią Truskaw zaczynają się łąki. Żółty szlak rowerowy, którym podążamy od wsi Mariew, doprowadzi nas do pętli autobusowej. W pobliżu jest sklep, w którym można zaopatrzyć się w jedzenie i picie na dalszą drogę.

Z Truskawia kierujemy się na północ Puszczańskim Żółtym Szlakiem Łącznikowym i po około 4 km docieramy do cmentarza w Palmirach. Jest to miejsce pamięci narodowej i pomnik martyrologii narodu polskiego. Na otoczonym młodymi lasami ogromnym cmentarzu znajdują się mogiły 2204 ofiar terroru hitlerowskiego. Spoczywają tu m.in. Mieczysław Niedziałkowski - wybitny działacz PPS, Maciej Rataj - były Marszałek Sejmu i członek władz Stronnictwa Ludowego, Jan Podolski - były wiceprezydent Warszawy, Stefan Kopeć i Kazimierz Zakrzewski - profesorowie Uniwersytetu Warszawskiego, Janusz Kusociński - lekkoatleta i zdobywca złotego medalu olimpijskiego. Pierwsza egzekucja odbyła się 14 XII 1939 r., ostatnia 17 VII 1941 r. W borach kampinoskich, na "palmirskiej polanie śmierci" zginęło ponad 1700 osób. Na cmentarzu jest las krzyży, a nad nimi górują trzy olbrzymie, betonowe krzyże na wydmie otoczonej jałowcami. Mają dłuższe boczne ramiona, symbolizujące rozwarte ręce rozstrzeliwanego człowieka. Urna na symbolicznym ołtarzu zawiera ziemię z miejsc, gdzie ofiary zostały zamordowane. Wszystkie egzekucje były przeprowadzane przez Sicherheitspolizei z głębokim rozmysłem. W dniach poprzedzających transport skazańców, a niekiedy na dłuższy czas naprzód, przygotowywane były na polanie śmierci doły, w których miały spocząć ciała ofiar. Doły te głębokości 2,5-3 m, a długości 30 m i więcej przypominały swym wyglądem rowy przeciwlotnicze. Ofiary przywożono głównie z Pawiaka, niekiedy również z więzienia na Rakowieckiej w Warszawie. Pozostawiano ludziom złudzenie, że mają być wywiezieni do obozu koncentracyjnego. Pozwalano im zabrać ze sobą walizki, worki z osobistymi rzeczami, paczki z żywnością, osobiste przedmioty złożone w depozycie więziennym. Dopiero, gdy samochody skręcały w drogę polną, a potem wjeżdżały w las, rodziły się w więźniach podejrzenia, wyrzucali z samochodów kartki, książeczki do nabożeństwa czy jakieś drobiazgi, w nadziei, że naprowadzą kogoś w ten sposób na swój ślad. Na polanie Niemcy ustawiali skazańców nad samą krawędzią dołu, gęsto obok siebie. Egzekucji dokonywano z broni maszynowej. Po salwie dobijano niektórych rannych pojedynczymi wystrzałami z pistoletów.

Po smutnej lekcji historii jedziemy około 4 km na północ drogą asfaltową do wsi Palmiry. Odcinek ten również biegnie cały czas przez las, a droga często wije się zakolami. W Palmirach Puszczański Żółty Szlak Łącznikowy styka się z Kampinoskim Szlakiem Rowerowym. Skręcamy na południowy wschód i skrajem Puszczy jedziemy około 8 km do miejscowości Łomianki. Tu odbijamy na Warszawski Szlak Rowerowy Wisły, którym do Warszawy wjeżdżamy przez ulicę Prozy. Dalej szlak ten biegnie wzdłuż Wisłostrady koło Lasku Bielańskiego i Kępy Potockiej.

Robert RemiszLas Bemowski.Lipków osiemnastowieczny dwór, obecnie plebania.klasycystyczny kościół pw. św. Rocha zbudowany w 1792 roku.Jadąc z Truskawia żółtym szlakiem łącznikowym.Krzyż Jeżyków.Na żółtym szlakiem łącznikowym w stronę Palmir.Tuż przy Palmirach.Cmentarz w Palmirach.Przy Wilczej Strudze.Okolice wsi Sadowa.

NAWIGACJA

Wiadomości

Turystyka

Szlaki Turystyczne

Ścieżki Dydaktyczne

Kampinoski Szlak Rowerowy

Agroturystyka

Wycieczki na Weekend

Położenie i Klimat

Przyroda

Historia

Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty Przyrody w KPN

Foto-Galerie

Mapa


Copyright 2005 kampinoska@op.pl
Design by Marta Lewandowska & Robert Remisz