ŚCIEŻKI DYDAKTYCZNE KAMPINOSKI PARK NARODOWY

Kampinoski Park Narodowy posiada 10 wytyczonych ścieżek dydaktycznych, a są nimi:

SKRAJEM PUSZCZY - to ścieżka dydaktyczna poprowadzona w pobliżu Ośrodka Dydaktyczno-Muzealnego w Granicy. Otoczenie jest tu imponujące, krajobraz urozmaicony, barwny i niewątpliwie zasługujący na poznanie. Ścieżka ma kształt pętli o długości to niespełna 4 km. Na południu rozciąga się duży obszar łąk i turzycowisk na torfowisku niskim Olszowieckiego Błota, z charakterystycznymi dla tutejszego pejzażu stogami siana układanymi wokół pionowych drągów, sterczących niczym maszty, na których często zobaczyć można myszołowa czatującego na zdobycz. Przy odrobinie szczęścia można spotkać tu także albo usłyszeć: czajki, bażanty, derkacze, białe i czarne bociany, zające, żurawie, sarny, dziki czy łosie. Okres wiosenny kwitnienia łąk zachwyca wielobarwnym dywanem utkanym z kwiatów.

W pobliżu ścieżki znajduje się skansen dawnego budownictwa puszczańskiego i wiodąca obok niego Aleja Trzeciego Tysiąclecia. Idąc wytyczoną trasą dojdziemy również do przystanku Obszar Ochrony Ścisłej "Granica" im. Witolda Kowalczewskiego jednego z najstarszych w Puszczy Kampinoskiej. Idąc ścieżką podziwiać można wiekowe drzewostany z sosną i dębem.DO LIPKOWSKIEJ WODY to ścieżka dydaktyczna wytyczona wokół polany Lipków. Przybliża ona nam faunę i florę oraz historię Lipkowa. Ścieżka jest niedługa, wiedzie malowniczym lasem i pozwala spacerowiczom cieszyć się otaczającą przyrodą. Na polanie Lipków znajdują się m.in. wiaty wypoczynkowe, plac zabaw, strefa sportowa, stojaki na rowery, grille i miejsce ogniskowe. Obok wybudowano nowoczesny parking.DOLINKA ROZTOKI - jest położona w samym centrum Puszczy Kampinoskiej i jest to najpiękniejsza ścieżka dydaktyczna. Wędrując niecałę 2 kilometry ścieżką dydaktyczną możemy zobaczyć przełomowy odcinek dolinki powstałej w wyniku przebicia się przez pas wydmowy wód płynących z bagien. Siedem przystanków umieszczonych na trasie przybliża funkcjonowanie lasu i łąki, życie rodziny bobrów oraz historię powstania Kanału Zaborowskiego. Ścieżka początkowo prowadzi przez bór sosnowy porastający wydmy, by następnie dojść do dolinki. Odgałęzienia od ścieżki zaprowadzą nas do miejsca występowania bobrów oraz do punktu widokowego, z którego będziemy mogli podziwiać obszar ochrony ścisłej "Roztoka" i malowniczy pejzaż łąk Łubca. Mapka ścieżki poniżej.DO STAREGO DĘBU - ścieżka ma prawie 4 km długości i rozpoczyna się przy parkingu w Dziekanowie Leśnym koło szpitala. Prowadzi przez piękny i bardzo cenny przyrodniczo zachodni skraj Obszaru Ochrony Ścisłej Sieraków. Pierwsze półtora kilometra idziemy borem sosnowym z licznymi kępami brzóz, po czym wkraczamy w ciemniejszy i bardziej wilgotny teren przybagienny, szczególnie pięknie ukwiecony wiosną. Ponad 12 tysięcy lat temu płynęła tędy Wisła, która po zmianie koryta zostawiła po sobie płytkie jezioro, a w nim rozwinęły się pokłady torfu. W obecnym bagnie najstarsze pokłady torfu liczą sobie około 10 tysięcy lat. Ścieżka liczy łącznie 12 przystanków, jest jednokierunkowa i kończy się w Sierakowie, więc dobrym pomysłem na powrót do parkingu jest dalsze pójście szlakiem czarnym przez Spółkową Górę i żółtym, który łączy się z początkiem ścieżki dydaktycznej.DO KARCZMISKA - ścieżka ma prawie 3 km długości i rozpoczyna się przy parkingu w Truskawiu. Prowadzi przez malownicze łaki, kępy kolumnowych jałowców, turzycowiska, cieki wodne, dalej przez bory sosnowe i grądy, aż po łęgi z fragmentami olsów. Kiedyś na tym obszarze były liczne wydmy, jednak po masowych zalesieniach w latach 60-tych XX wieku niestety niewiele z nich pozostało. Wędrując ścieżką zobaczyć można wiekowe, prawie 300 letnie dęby, jak i zniszczone w czasie huraganu z 2004 roku połacie boru sosnowego. Trasa ścieżki jest łatwa, jedynie odcinek wzdłuż granicy Obszaru Ochrony Ścisłej Cyganka może być na wiosnę lub po obfitych deszczach zabagniony. Ścieżka liczy łącznie 11 przystanków i jest jednokierunkowa, zatem dobrym pomysłem jest powrót do parkingu szlakiem zielonym i dalej żółtym.

WOKÓŁ OPALENIA - ścieżka ma długość około 3,5 km, przebiega oznakowaną trasą i po zatoczeniu pętli dochodzi do Polany Opaleń. Wiedzie przez zróżnicowane środowisko, gdzie obok borów sosnowych znajdują się także podmokłe lasy olchowe z sezonowymi zbiornikami wodnymi, młodniki posadzone na gruntach porolnych oraz otwarte wydmy. Na ścieżce jest 12 przystanków z tablicami zapoznającymi z funkcjonowaniem układów przyrodniczych oraz historią tego terenu. W pobliżu ścieżki znajduje się jedno z największych wzniesień na terenie Parku - 105,9 m. Przewodnik z opisem ścieżki można nabyć w Centrum Edukacji KPN za 1 zł.

IZABELIN - ścieżka dydaktyczna nazwana Puszczańską ścieżką do leśnego Ogródka Botanicznego ma długości około 2 km w jedną stronę, przeznaczona dla indywidualnego turysty, a także dla zorganizowanych grup bez przewodnika. Posiada piętnaście przystanków oznakowanych palikami. Początek ścieżki wyznaczony jest przy Dyrekcji Parku w Izabelinie, koniec zaś w Laskach przy Ogródku Botanicznym, skąd można wrócić autobusem do Warszawy lub z powrotem pieszo do Izabelina. Przewodnik z opisem ścieżki można nabyć w Centrum Edukacji KPN za 1 zł.WOKÓŁ BIELI - ścieżka dydaktyczna o długości prawie 4,5 km, prowadzi wokół obszaru ochrony ścisłej "Biela". Zaczyna i kończy się przy parkingu schroniska ZHP i jest to pierwsza ścieżka na terenie gminy Leoncin i Obrębu Ochronnego Kromnów. Wędrując ścieżką, która prowadzi przez obszar o niezwykle zróżnicowanej rzeźbie terenu zobaczyć można różnorodne zbiorowiska leśne, a także ważne pamiątki historyczne i wielu przedstawicieli fauny Kampinoskiego Parku Narodowego. Ścieżka pnie się na wydmy - ponad 20 m wysokości względnej przewyższenia, a nastepnie prowadzi przez: bory sosnowe z fragmentem starodrzewia w obszarze ochrony ścisłej "Wilków". Ścieżka dydaktyczna Wokół Bieli pozwala zapoznać się ze zmianami przyrodniczymi zarówno pozytywnymi, jak i negatywnymi, jakie zaszły na tym terenie w ostatnim półwieczu. Tuż przed parkingiem znajduje się postument upamiętniający pierwszą wycieczkę nizinną odbytą w 1907 roku, od której datuje się początek turystyki nizinnej na ziemiach polskich, a którą wówczas zorganizowało Polskie Towarzystwo Krajoznawcze.

WOKÓŁ PALMIR - Ma ona długość 1,7 km. Na trasie ścieżki znajduje się 7 przystanków. Ścieżka rozpoczyna się i kończy przy parkingu na cmentarzu w Palmirach. Prowadzi przez typowe dla Puszczy Kampinoskiej zbiorowiska borów sosnowych rosnących na wydmach oraz zagłębienia międzywydmowe. Zwiedzającemu daje możliwość poznania przyrody Puszczy Kampinoskiej oraz bogactwa form geomorfologicznych, wyróżniających Puszczę na tle innych kompleksów leśnych nizinnej Polski. Pokazuje złożoność środowiska przyrodniczego, jego dynamikę, zmienność i zdolność adaptacji do zmieniających się warunków środowiskowych.

PRZEZ WILCZĄ GÓRĘ - ścieżka ma około 2,5 kilometra długości. Zaczyna się w pobliżu ostatniej stacji kolejki wąskotorowej w Wilczach Tułowskich i po zatoczeniu pętli wraca w to samo miejsce. Trasa jest urozmaicona, początkowo biegnie Kromnowską Drogą u podnóża Wilczej Góry, gdzie mijamy lasy liściaste wyrosłe na terenie dawnych łąk. Następnie prowadzi przez tereny wydmowe kompleksu Białych Gór Śladowskich, kilkakrotnie lekko wznosi się i opada.

Trasa jest oznakowana w standardowy sposób znakami ścieżki dydaktycznej, prowadzi drogami leśnymi, przez kilkaset metrów biegnie wzdłuż zielonego szlaku turystycznego. Przy trasie do pierwszego przystanku znajduje się bogate stanowiska paprotki zwyczajnej, przy starych sosnach czasem wyrasta chroniony gatunek grzyba - siedzuń sosnowy. Po drodze można obserwować zwierzęta związane z borami sosnowymi - m.in. sikory, kowalik, dzięcioł duży. Szczególnie w okresie jesiennym i zimowym można tu spotkać żerujące w borach sosnowych łosie.

NAWIGACJA

Wiadomości

Turystyka

Szlaki Turystyczne

Ścieżki Dydaktyczne

Kampinoski Szlak Rowerowy

Agroturystyka

Wycieczki na Weekend

Położenie i Klimat

Przyroda

Historia

Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty Przyrody w KPN

Foto-Galerie

Mapa


Copyright 2005 kampinoska@op.pl
Design by Marta Lewandowska & Robert Remisz