PRZYRODA KAMPINOSKI PARK NARODOWY


ROŚLINNOŚĆ
W Kampinoskim Parku Narodowym dominują lasy około 71 %, a wśród nich bory mieszane. Obecnie kompleksy leśne zajmują powierzchnię około 240 km2. Podwarszawski bór ma przewagę sosny nad drzewami liściastymi zwłaszcza na piaskach i wydmach. Niektóre sosny mają nieco powyżej 200 lat i sięgają nawet 28 metrów wysokości, przy 2,5 metrowym obwodzie. Większość drzewostanu jest, wbrew pozorom, dość młoda, ponieważ przez kilkaset lat zadrzewienie było systematycznie niszczone przez bezmyślny wyrąb. Dziś w 80 procentach składa się z drzew nie starszych niż stuletnie. Niektóre z nich, sadzone tu przez junaków w ramach "uproduktywniania nieużytków", rosną nawet równymi rządkami. To, że kampinoskie drzewa wyglądają tak dostojnie, jest zasługą bogatego w minerały podłoża. Słoje przyrastają dwa razy szybciej.

ZWIERZĘTA
Generalnie krajobraz Puszczy Kampinoskiej, składa się z wydm, bagien oraz łosia, który jest niejako oficjalnym znakiem firmowym puszczy. Oprócz łosi są tu także inne zwierzaki: dziki, jelenie, sarny, czyli typowa ekipa jak na puszczę przystało, a także: lisy, borsuki, zające, kuny, łasice, bobry i najbardziej nieufne z europejskich drapieżników - rysie. Obszar Kampinoskiego Parku Narodowego ze względu na swą specyficzną mozaikę środowisk o skrajnie odmiennych warunkach (np. żyzności i wilgotności gleby, rzeźby terenu, zbiorowisk roślinnych) stwarza dogodne warunki do życia wielu gatunkom zwierząt m.in. stanowi cenny teren lęgowy ptaków i ważne miejsce na trasie ich wędrówek. Z powodu swej różnorodności biologicznej obszar KPN jest jedną z najważniejszych ostoi fauny niżu polskiego, został także uznany przez UNESCO za rezerwat biosfery, a przez Parlament Europejski za ostoję ptaków o randze europejskiej. Wśród gatunków lęgowych można zaliczyć: bocian czarny i biały, trzmielojad, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, orlik krzykliwy, kropiatka, zielonka, żuraw, brodziec leśny, sowa błotna, rybitwa zwyczajna, rybitwa białoczelna, zimorodek, lelek, dzięcioł czarny, dzięcioł syryjski, dzięcioł białogrzbiety, dzięcioł średni, dzięcioł zielonosiwy, skowronek borowy, świergotek polny, jarzębatka, muchołówka mała, muchołówka białoszyja, gąsiorek czy ortolan oraz wiele innych.

Według szacunkowych danych, udostępnionych na dzień 26.10.2005 przez Kampinoski Park Narodowy, liczebność wybranych gatunków zwierząt na koniec roku 2004 przedstawia się następująco:

bóbr - 21 stanowisk
ryś - 10 do 13 sztuk
wydra - 2 do 3 sztuk
borsuk - 95 sztuk
lis - 390 sztuk
orlik krzykliwy - 2 do 3 par lęgowych
bielik - 2 pary lęgowe
bocian czarny - 15 par lęgowych
jenot - około 54 sztuki
łoś - około 200 sztuk
sarna - około 2 000 sztuk
dzik - około 700 sztuk
jeleń - około 70 sztuk

NAWIGACJA

Wiadomości

Turystyka

Szlaki Turystyczne

Ścieżki Dydaktyczne

Kampinoski Szlak Rowerowy

Agroturystyka

Wycieczki na Weekend

Położenie i Klimat

Przyroda

Historia

Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty Przyrody w KPN

Foto-Galerie

Mapa


Copyright and Design
by Marta Lewandowska & Robert Remisz