POŁOŻENIE I KLIMAT PUSZCZY KAMPINOSKIEJ


POŁOŻENIE
Kampinoski Park Narodowy leży w województwie mazowieckim tuż przy północno zachodnich rogatkach Warszawy. Jest to obszar kompleksów leśnych, położonych na dnie pradoliny Wisły, ograniczonych korytem rzek Wisły oraz Bzury, a od południa wysokim tarasem Równiny Błońskiej. Warto wiedzieć, że wydmy Puszczy Kampinoskiej tworzą jeden z najbardziej interesujących kompleksów wydm śródlądowych tego typu w Europie. Teren Puszczy Kampinoskiej jest urozmaicony. Część parku znajdująca się najbliżej Warszawy jest bagnista, stąd po deszczu na ścieżkach mogą się zdarzać rozległe, ale płytkie kałuże. Z kolei w północnej, wydmowej części Puszczy, drogi bywają bardziej zapiaszczone. Jest jednym z dwóch parków narodowych w świecie położonych w bezpośrednim sąsiedztwie stolicy państwa. Takie położenie nie jest bez znaczenia dla Warszawy. Przy wiatrach wiejących głównie z zachodu, statystycznie, co trzy dni nad miasto nawiewane jest świeże powietrze znad Puszczy Kampinoskiej, jest więc ona "zielonymi płucami Warszawy".

KLIMAT
Puszcza Kampinoska podlega przejściowym wpływom klimatu morskiego z przewagą kontynentalnego. Na jej klimat wpływa również położenie w głębokiej dolinie Wisły, które powoduje, że spływają do niej masy chłodnego powietrza i utrzymują się dłuższej niż na terenach sąsiednich. Niewątpliwy wpływ ma też sąsiedztwo samej Wisły oraz aglomeracji miejskiej Warszawy. Z powodu zróżnicowanego ukształtowania terenu - płaskie obszary łąkowe i bagienne obok wydm - oraz pokrycia terenu - bagna, lasy, łąki, pola orne - klimat Puszczy nie jest jednolity na całym obszarze.NAWIGACJA

Wiadomości

Turystyka

Szlaki Turystyczne

Ścieżki Dydaktyczne

Kampinoski Szlak Rowerowy

Agroturystyka

Wycieczki na Weekend

Położenie i Klimat

Przyroda

Historia

Kampinoski Park Narodowy

Rezerwaty Przyrody w KPN

Foto-Galerie

Mapa


Copyright and Design
by Marta Lewandowska & Robert Remisz